Başvuru Süreci

    

-   “Enerji Verimli Ürün Etiketi” almak isteyen FİRMA, ürettiği ürünün enerji verimli ürün olup olmadığının tespit ve değerlendirilmesi için Başvuru Formunu doldurur ve  Enerji Verimliliği Derneğine başvuruda bulunur.

 

-   Başvurduğu ürün Enerji Verimliliği Derneği ve TSE tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde TSE tarafından  incelenip değerlendirilerek, testlere tabii tutulur.

 

-   Yapılan tüm başvuruların test ve değerlendirmeleri TSE tarafından yapılır.

 

-   TSE,  yapacağı inceleme, denetim, test ve değerlendirme kriterleri sonucuna göre firmanın sunduğu ürünün  “Enerji Verimli Ürün Etiketi” alıp alamayacağına dair bir  rapor  düzenler.

 

-   TSE’nin düzenlediği rapor doğrultusunda Enerji Verimliliği Derneği,  firmaya  “Enerji Verimli Ürün Etiketi” verir.